Support Bewindvoering & Inkomensbeheer

Logo Branchevereniging - Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders

Bewindvoering

Soms zijn mensen (tijdelijk) niet in staat om zelf hun eigen financiën te regelen. Bewindvoering of beschermingsbewind kan dan uitkomst bieden. Het is vooral bedoeld om u te beschermen en zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van uw situatie kunnen maken. Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onderbewindstelling genoemd en wordt door de kantonrechter uitgesproken.

Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en zorgt er onder andere voor dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Ook zorgt een bewindvoerder ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt. Kortom, een bewindvoerder regelt voor u al uw financiële zaken.

Drie vragen over bewindvoering

1. Wie kan tot bewindvoerder worden benoemd?
Het is mogelijk dat een naast familielid uw bewindvoerder wordt, maar ook Support Bewindvoering & Inkomensbeheer kan op uw verzoek door de kantonrechter tot uw bewindvoerder worden benoemd.

2. Hoe lang duurt beschermingsbewind?
De kantonrechter bepaalt hoe lang uw beschermingsbewind duurt. In een aantal situaties is dit voor onbepaalde tijd. U kunt niet zelf stoppen met beschermingsbewind. Daar moet u de kantonrechter toestemming voor vragen. De kantonrechter bepaalt dan of u nog beschermingsbewind nodig heeft.

3. Wat kost beschermingsbewind?
Heeft u een laag inkomen en/of schulden? Dan worden de kosten van het beschermingsbewind veelal betaald door de gemeente. Heeft u een hoog inkomen en geen schulden? Dan moet u de maandelijkse bijdrage voor het beschermingsbewind doorgaans zelf betalen. Voor de kosten van bewindvoering volgen wij de richtlijnen van het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK).

Een hand voorkomt dat de spaarvarken stukgeslagen wordt door een hamer.

Tarieven

Aan bewindvoering en inkomensbeheer zijn kosten verbonden, het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de hoogte van de vergoedingen van de bewindvoerders vastgesteld voor 2015.

Wanneer u de kosten niet zelf kan betalen kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de bijzondere bijstand. Wij verzorgen de aanvraag voor de tegemoetkoming in de kosten.

Intake € 629,20
Maandelijkse kosten (standaard beloning) € 111,42
Maandelijkse kosten (problematische schulden) € 144,20
Eindrekening en verantwoording € 235,95

De genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Hoe kan ik me aanmelden?

U kunt u zowel telefonisch, via de mail of per brief aanmelden. Wij nodigen u altijd eerst uit voor een persoonlijk gesprek bij u thuis of bij ons op kantoor.

Bel of mail vandaag voor het maken van een afspraak.

Man slaat arm om oude vader